Dette er ossVi er 3. generasjons drivere på gården som har vært i familien siden 1930. På Mæle gård drives det idag kornproduksjon.

På Mæle er vi opptatt å ta vare på de kulturelle verdiene som bygningene og kulturlandskapet rundt gården vår representerer. Bygningene på gården er fra 1700- og 1800-tallet og er verneverdige. Vi har siden 1990-tallet hatt et samarbeid med fylkeskonservatoren i Nord-Trøndelag for bevaring av bygningene og den gamle alléen som går igjennom gårdstunet vårt. I år 2000 mottok Mæle gård Fortidsminneforeningen og Adresseavisens Byggeskikkpris og i 2001 Stjørdal kommunes Miljøpris for dette arbeidet.

Hagen på Mæle gård er registrert hos Riksantikvaren som kulturminne. Det er en terassehage fra siste del av 1700-tallet, trolig anlagt av Fredrik Christian Sejersted. Nederste delen av hagen et anlegg i landskapsstil fra 1850-årene.

I perioden 2013-2017 ble det drevet selskapsvirksomhet i hovedhuset på gården. Siden 2017 har Naturvernforbundet arrangert flaggermusvandring hvert år. Ellers er det for tiden ingen faste aktiviteter på gården, men følg oss gjerne på Facebook og Instagram, der informerer vi om det er noe som skjer.

Ønsker du å komme i kontakt med oss finner du kontaktinfo her