Dette er ossMæle gård blir i dag drevet av oss, Heidrun Klevan og Geir Åge Iversen. Heidruns besteforeldre kjøpte gården i 1928 og den har vært i familien siden. Vi overtok i 2010 og driver kornproduksjon på gården.

Mæle gård er en historisk herskapelig gård med en stor og godt bevart bygningsmasse fra 1700 og 1800 tallet. Gården har et stort hage- og parkanlegg og ligger i et kulturlandskap med en allé som slynger seg gjennom gårdstunet. Det suser historie i de vel 150 år gamle tretoppene som det finnes mange av på Mæle.

Mæle gård har en lang og spennende historie og har til alle tider vært en møteplass. Fra 1850 tallet representerte datidens eier Ole Øvre Richter det øvre sjikt i samfunnet og gården var en møteplass for overklassen. Fra 1917 ble hele hovedhuset på Mæle gård leid ut til Inntrøndelag Husmorskole. Under krigen fungerte Mæle gård som syke - og fødestue for Stjørdals befolkning.

Nå har Mæle gård på nytt blitt en møteplass. Historien sitter fortsatt i veggene i hovedhuset selv om stuene fremstår i ny drakt. Moderne kunst på veggene og spennende mat hentet lokalt men også med inspirasjon utover landegrensene.
Ny og gammel tid møtes på Mæle.

Velkommen skal du være!
Hilsen Heidrun og Geir Åge