Gårdens historieMæle gård har en lang og spennende historie.

Mæle var kirkegods under Bakke kloster (Møllenberg, Trondheim) i middelalderen.

Fra tidlig på 1700-tallet gikk Mæle i eie mellom prester og offiserer på Værnes; prestene Grøn, Bjørn og Roager, oberst Harboe, kaptein Motzfeldt, sogneprest Brown, oberstløytnant Sejerstedt og hans sønn, oberst Fredrik Christian Sejersted. Det sies at de første potetene som ble dyrket i Stjørdal var på Mæle gård under Sejersteds tid.

I 1835 fikk Ole Øvre Richter skjøte på gården. Richter representerte det øvre sjikt i samfunnet. Han var ordfører i Stjørdal fra 1844–1845 og varaordfører fra 1842–1843. Richter reiste en herskapelig hovedbygning og tidsriktige fjøs og staller, og drenerte og nydyrket mye jord. Richter drev Mæle som et mønsterbruk og ble blant foregangsmennene i jordbruket i Stjørdal på 1800-tallet. Det var stor virksomhet på gården, blant annet eget meieri, landhandel, post, renseri, verksted, skiferbrudd og planteskole. Etter hans død i 1865 ble Mæle overdratt til sønnen Olivarius Richter, en driftig jordbruker og handelsmann.

Fra 1917 til 1955 ble hele hovedhuset på Mæle gård leid ut til Inntrøndelag Husmorskole. Under krigen fungerte Mæle gård som syke - og fødestue for Stjørdals befolkning.

Dagens eiere overtok gården i 2010. Gården har vært i familiens eie siden 1930.